News

Reactor promotes new report on Gender Based Discrimination and Labour in North Macedonia

Foto.jpg

Со споделено родителско отсуство до унапредување на правата на родителите и родовата еднаквост

IMG_2250_new.jpg

Денес, 26 март 2019 година, се одржа Панел дискусија за споделено родителско отсуство, за неговата важност како и за најдобрите искуства и светски практики.

Повик за пријавување учесници на обука на тема Застапување во ЕУ, односи со јавност и комуникација

Реактор - Истражување во акција и Фондацијата Жена за жена објавуваат повик за учесници на тродневна обука на тема: Застапување во ЕУ, односи со јавност и комуникација која ќе се одржи на 28, 29 и 30 ноември, 2018 година во Јавна Соба во Скопје.

Page 1 of 11