News

Со споделено родителско отсуство до унапредување на правата на родителите и родовата еднаквост

IMG_2250_new.jpg

Денес, 26 март 2019 година, се одржа Панел дискусија за споделено родителско отсуство, за неговата важност како и за најдобрите искуства и светски практики.

Повик за пријавување учесници на обука на тема Застапување во ЕУ, односи со јавност и комуникација

Реактор - Истражување во акција и Фондацијата Жена за жена објавуваат повик за учесници на тродневна обука на тема: Застапување во ЕУ, односи со јавност и комуникација која ќе се одржи на 28, 29 и 30 ноември, 2018 година во Јавна Соба во Скопје.

Жените, сексуалните и родовите малцинства во Македонија се дискриминирани во сите сфери на живеење и нивните права не се почитуваат

Ова е главната порака која македонските невладини организации ја изјавија во Женева пред Комитетот на Обединети нации задолжен за следење на имплементацијата на Конвенцијата на Елиминација за сите форми на дискриминација кон жените од страна на Република Македонија.

Page 1 of 10