News

Оглас за надворешен соработник истражувач/ка

Реактор – Истражување во акција* има потреба од ангажирање на надворешен соработник истражувач/ка, со искуство во спроведување на маркетинг истражувања и истражувања на јавното мислење. Сметаме дека ова е интересна можност за идеалист/к/и со значително истражувачко искуство, кои сакаат да работат на подобрување на јавните политики во Македонија.

Се одржа прошетка за оценка на безбедноста во Општина Центар и Општина Чаир

2.jpg

На 30 ноември, со почеток во 16.30 часот, се одржа Прошетка за оценка на безбедноста во Општина Центар и Општина Чаир во организација на Реактор – Истражување во акција и UN Women.

Реактор – Истражување во акција огласува две работни позиции:

reactor_logo_transparent_mk.png

Мислење за Предлог законот за измена на Законот за работни односи

Тhe President of Reactor-Research in Action, Marija Bashevska gave a speech at the European Parliament in Brussels.

reactor_logo_transparent_mk3.png

On April 25th, 2017 the President of Reactor-Research in Action, Marija Bashevska gave a speech at the European Parliament in Brussels, during the session of the Committee on Women's Rights and Gender Equality.

Page 1 of 13