Latest Reactor News

Повик за пријавување учесници на обука на тема Застапување во ЕУ, односи со јавност и комуникација

Реактор - Истражување во акција и Фондацијата Жена за жена објавуваат повик за учесници на тродневна обука на тема: Застапување во ЕУ, односи со јавност и комуникација која ќе се одржи на 28, 29 и 30 ноември, 2018 година во Јавна Соба во Скопје.

Жените, сексуалните и родовите малцинства во Македонија се дискриминирани во сите сфери на живеење и нивните права не се почитуваат

Ова е главната порака која македонските невладини организации ја изјавија во Женева пред Комитетот на Обединети нации задолжен за следење на имплементацијата на Конвенцијата на Елиминација за сите форми на дискриминација кон жените од страна на Република Македонија.

Промовиран Индексот на родова еднаквост на општините во Р.М.

Од денес, овој преглед на родовата еднаквост во општините е достапен на www.rodovindeks.mk.

REACTOR - RESEARCH IN ACTION  is a think tank based in Skopje, Macedonia

We are committed to facilitating Macedonia's EU integration process by providing timely and relevant research, proposing evidence-based policy alternatives and actively working with the policy community.

Having recognized the nation-wide lack of available data in the policy-making processes, Reactor's main strategic objective has always been providing relevant, up-to-date and thoroughly researched data with the purpose of informing the policy process in our target areas.


BLOG

May 08, 2012 Како би изгледал Младинскиот парламент?

[ преземено од Во одбрана на учеството ] Како се формира Национален младински парламент? Националниот младински парламент се о ...

Recent Tweets